HÀ TĨNH VILLA

 HÀ TĨNH VILLA

Năm dự án : 2021

Dự kiến khởi công : 6/2021

Diện tích sàn: 500m2

KTS chủ trì : PHAN ĐĂNG KHÁNH

KTS NGUYỄN HẢI NĂNG

KTS NGUYỄN QUỐC ĐẠT

Liên hệ
Kiến trúc ziczac