NHÀ NHIỀU GỖ

Trong mỗi sáng tác chúng tôi luôn cân nhắc các yếu tố đặc trưng vùng miền như khí hậu và văn hóa cộng thêm lối sống của mỗi gia chủ. Vậy nên việc gán một cái tên phong cách này hay kia vào mỗi thiết kế là điều kiêng kỵ Như trong thiết kế này chúng tôi chỉ thiết kế khi cảm nhận được các yếu tố cô đọng mà gia chủ mong muốn. Cố gắng gạt ra ngoài những sở thích của họ điều đó giúp chúng tôi có một công trình hoàn hảo trong sự hài hòa tổng thể.

Liên hệ
Kiến trúc ziczac